DESTILOVANÁ VODA

DESTILOVANÁ VODA / DEIONIZOVANÁ VODA

PREDAJ ZARIADENÍ NA VÝROBU DESTILOVANEJ VODY

Je destilovaná voda každodennou súčasťou vašej činnosti
na pracovisku, v laboratóriu? Pokiaľ si vodu stále kupujete, alebo používate starý sklenený destilátor ktorý nestíha, pouvažujte na svojpomocnej výrobe destilovanej vody na prevádzke ...

Destilovaná voda

Destilovaná voda ako médium
v laboratórnych, výrobných procesoch

Destilovaná voda (čistená voda, aqua purificata, deionizovaná voda) je neoddeliteľnou súčasťou procesov v rôznych odvetviach priemyslu, v laboratórnych podmienkach medicínskeho, biologického, potravinárskeho, technického sektora. Vysoká úroveň čistoty destilovanej (deionizovanej) vody z nej robí ideálne médium do zariadení citlivých na vodný kameň, v chemických procesoch ako činidlo na riedenie, v laboratórnych analýzach rôzneho charakteru, ako voda na oplachovanie laboratórneho skla a iných povrchov, kde sa vyžaduje dokonalá čistota, riedenie elektrolytov v akumulátoroch v autodoprave, a pod. …

Základné oblasti využitia destilovanej vody

Destilovaná voda

Laboratórium, výskum

Destilovaná voda má v laboratóriu významné uplatnenie. Voda v laboratórnych analýzach, v prístrojoch, voda na oplach, riedenie roztokov …

Deionizovaná voda

Medicína, prírodné vedy

Takmer všetky odbory medicíny používajú destilovanú vodu. Stomatológia, chirurgické odbory a iné. Deionizovaná voda do autoklávov, prístrojov, riedenie, oplach…

Výroba destilovanej vody

Technický sektor

Rôzne odvetvia priemyslu využívajú technickú destilovanú vodu. Procesná voda v chladiacich systémoch, riedenie, oplach, voda do autobatérií. Voda do CNC strojov, CNC laserov. …

Máte pravidelnú spotrebou destilovanej vody, ktorú často kupujete?

Ešte veľa prevádzok laboratórií, ambulancií si kupujú balenú destilovanú vodu pre svoje účely. Zaobstarávanie destilovanej vody môže byť otravné, niekedy spojené s problémami ako sú nedostupnosť, čas strávený s naháňaním po obchodoch, problémy s logistikou a pod.

Vyrábať si vodu na pracovisku
je pohodlnejšie

Keď už budete mať nainštalované zariadenie na výrobu destilovanej (deionizovanej) vody, začnete pracovný deň pootvorením kohútika na zásobníku, z ktorého Vám potečie deionizovaná voda vysokej kvality, a môžete pracovať. Deionizátor vody sa zmestí do skrinky pod dres, alebo na pracovný stôl v laboratóriu, prípadne inštalácia na stenu. Teraz môžete mať zdroj technickej, laboratórnej destilovanej vody vyriešený.

DEIONIZOVANÁ VODA

PLNOHODNOTNÁ NÁHRADA DESTILOVANEJ VODY

Deionizovaná voda

V laboratórnych, výskumných, medicínskych a v rôznych technických procesoch sa už dlhšiu dobu používa deionizovaná voda, ktorá plnohodnotne supluje vodu destilovanú vyrábanú kondenzáciou pary pri ohreve vody. Vzhľadom na časovú náročnosť výrobného procesu vody klasickou destiláciou, kôli nízkej výdatnosti za pomerne dlhý čas destilácie, vysokej spotrebe elektrickej energie a vody na chladenie, je forma klasickej destilácie vody v laboratórnych podmienkach a v prevádzkach väčšinou neefektívna, kde je častá až vysoká spotreba vody. Výhoda deionizácie vody oproti destilácií je, že pri deionizovanej vode je spotreba elektriny nulová (proces výroby vody využíva tlak vody v potrubí), spotreba vody je primeranejšia, žiadne ohrievanie okolia, výdatnosť filtrácie môže dosiahnúť až 30L deionizovanej vody za 1hod. pri základných laboratórnych jednotkách.

IÓNOVÁ VÝMENA - DEIONIZÁCIA VODY

Iónová výmena je deionizačný proces, pri ktorom voda prechádza cez lôžka ionexových guľôčok. Keď sa voda dostane do kontaktu s týmito guľôčkami, ióny sa prenesú z vody do guľôčok. Potom sú vo vode nahradené vodíkovými a hydroxylovými iónmi, vznikne tak finálny produkt chemicky čistej vody.

Deionizovaná voda a výroba
KOLOIDNÉHO STRIEBRA

Koloidné striebro sa vyrába riadenou elektrolýzou. Aby roztok koloidu bol čo v najvyššej kvalite, je nutné, aby použitá procesná voda mala čo najnižšiu vodivosť (µS/cm). Pre tento účel vyhovuje voda s vodivosťou  max. do 1uS/cm. Toto kritérium spĺňa deionizovaná voda, vyrobená molekulárnou filtráciou s následnou deionizáciou vody cez zmes makromolekulárnych polyelektrolytov, kde dochádza k odstráneniu zbytkových vo vode prítomných iónov. Takto upravená voda predstavuje chemicky čistú vodu, ktorej vodivosť sa pohybuje na úrovni 0,4-0,8 µS/cm.

voda na výrobu koloidného striebra

Destilovaná voda v stomatológií, zubné ambulancie

Deionizovaná voda našla svoje uplatnenie aj v zubných ambulanciách. Pôvodná výroba destilovanej vody elektrickým destilátorom vody bola v mnohých prípadoch nepostačujúca vzhľadom na malú výdatnosť produkcie vody, kedy už destilátor nestíhal zásobovať vodou zubné súpravy a autoklávy. S deionizátorom vody si môžete vodu vyrábať aj do zásoby s nulovou spotrebou elektrickej energie

Destilovaná voda v zubnej ambulancii

Výroba deionizovanej vody

Kvalita vody na výstupe 0,6 - 1 µS/cm

Deionizovaná voda
z vlastného vodného zdroja

Zariadenie na výrobu deionizovanej (destilovanej) vody sa napája na zdroj pitnej vody z verejnej siete, mestská voda, na vetvu studenej vody.

Žiadna spotreba elektriny
Tlak vody ako pohon

Deionizátor vody pracuje za pomoci tlaku vody v potrubí 3-6bar. Výroba vody je ekologická oproti klasickej destilácií elektrickým destilátorom.

Nenáročná údržba
Výmena filtrov svojpomocne

Bezporuchová prevádzka, jednoduchý servis, svojpomocná výmena náhradných filtrov, médií. Zapojenie a výmenu filtrov zvládne zákazník.

Bezproblémová dostupnosť procesnej destilovanej vody z vlastného vodného zdroja, vysoká výdatnosť filtrácie, už žiadny nákup vody!

MÁM ZÁUJEM SI VYRÁBAŤ VODU ...

Potrebujete poradiť?
Napíšte nám cez formulár...

Do formulára uveďte v akej oblasti pôsobíte, na aký účel používate destilovanú vodu, približnú spotrebu vody za deň/mesiac. Môžete tiež uviesť ak máte možnosť stav tlaku vody v potrubí, či je kolísavý/nízky/stabilný, typ zdroja vody (verejný vodovod, vlastný vrt) …

KONTAKTNÝ FORMULÁR:

Výber z našich referencií:

 • Zdravý svet Holding s.r.o. PB, (voda na výrobu koloidného striebra)
 • DENTAKRA s.r.o. Poprad ( stomatológia )
 • IMODENT s.r.o., MUDr.Igor Moravčík, Hlohovec (stomatológia)
 • REPROGEN, s.r.o. Bratislava, genetika ( destilátor vody )
 • Cytopathos s.r.o. Bratislava, Histopatológia, analytika ( voda do analyzátorov )
 • REVLAS s.r.o. MDDr.Hugo del Puerto, Bratislava (stomatológia)
 • MK-DentArt s.r.o. MDDr. Mária Kesziová, Nesvady (stomatológia)
 • SPORTISIMO s.r.o. CZ (technická voda v logistike do VZV)
 • Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava ( deionizátor vody laboratórium )
 • UPJŠ, Košice (voda v laboratóriu, oplach, riedenie, procesná voda)
 • DC MEDICAL, Košice (kozmetika, estetická medicína, stomatológia)